Chwytak magnetyczny MIM-250

  Netto Brutto:
CENA 550,00 PLN 676,50 PLN
Dostępna ilość 4 szt. 
Do koszyka:
Zwiększ
Zmniejsz
szt.
wymiary (D x S x W): 215 x 115 x 145 mm
wysokość razem z uchem: 150 mm
udźwig nominalny: 250 kg
ciężar: 6,8 kg
 

Opis

Udźwig nominalny: 250 [kg]

Udźwig maksymalny: >750 [kg] - współczynnik bezpieczeństwa dla prób statycznych wynosi  3,0.

NIE STOSOWAĆ CHWYTAKÓW DO ŁADUNKÓW CIĘŻSZYCH NIŻ UDŹWIG NOMINALNY !

Chwytaki magnetyczne z nierozłączanym polem służą do podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów z żelaza i stali magnetycznych. Urządzenia te nie wymagają żadnego zasilania. Źródłem pola magnetycznego są spiekane magnesy neodymowe najnowszej generacji. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Znajdują zastosowanie w składach stali, fabrykach, magazynach, warsztatach, dokach i wszędzie tam, gdzie mogą być pomocne przy przenoszeniu blach, płyt i innych dużych stalowych elementów.

Pole magnetyczne jest cały czas aktywne i dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu chwytaków jak i przy ustawianiu chwytaka na podnoszonym elemencie. Odrywanie chwytaka następuje poprzez przestawienie dźwigni z mimośrodem.

UWAGA! Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować obrażenia rąk!

Caution! Strong magnetic field! Caution! Danger of hand crush! Caution! Metal object having ban! Caution! Persons with pacemaker presence ban!

Do każdego chwytaka magnetycznego serii "MIM" dołączamy: dwu-letnią gwarancję, deklarację zgodności "CЄ", protokół pomiaru udźwigu, instrukcję obsługi.

Rzeczywisty udźwig każdego chwytaka zależy od następujących czynników:

  • grubości i kształtu podnoszonych elementów (dla każdego chwytaka podana jest zależność udźwigu od grubości podnoszonych elementów). Chwytak służy do transportu płyt, blach i innych elementów o płaskiej powierzchni. Chwytaki MIM-250 ze względu na swoją budowę nie są ograniczone minimalną grubością elementów, które można przenosić. Należy jednak zwrócić uwagę, że elementy cienkie, o dużej powierzchni będą uginały się pod własnym ciężarem i odrywały od chwytaka. A ustawiając chwytak na stosie blach mogą przyczepiać się po kilka sztuk Przenoszenie elementów jest dozwolone tylko pojedyńczo.

    Elementy zbyt cienkie mogą być przyciągane słabo ponieważ pole magnetyczne chwytaka nie jest w pełni wykorzystane. Bardzo cienką blachę nasyca już niewielka część pola magnetycznego, a pozostała część strumienia magnetycznego przenika poza blachę do otoczenia, nie wykorzystana. W takim przypadku obwód magnetyczny chwytaka nie jest optymalnie zamknięty. Ponadto cienkie elementy wyginają się i ich powierzchnia styku z chwytakiem staje się liniowa, przez co siła udźwigu gwałtownie się zmniejsza. Najlepszą wydajność udźwigu uzyskuje się dla odpowiednio grubych elementów, które prawidłowo zamykają obwód magnetyczny wykorzystując cały strumień magnetyczny chwytaka.

    W poniższej tabeli podano optymalną grubość stali dla każdego typu chwytaków (dla której wydajność udźwigu to 100%).
Nazwa
Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%
MIM - 250
20 mm
MIM - 350 20 mm

Przed rozpoczęciem pracy należy uwzględnić zależność procentową udźwigu w funkcji grubości podnoszonej stali (krzywe  
wydajności udźwigu znajdują się w instrukcji).

  • wielkości szczeliny powietrznej między powierzchnią chwytaka a podnoszonym elementem (dla każdego chwytaka podana jest charakterystyka udźwigu w funkcji wielkości szczeliny powietrznej),
grubość Stali
[mm]
 
  Szczelina niemagnetyczna pomiędzy biegunami chwytaka a podnoszonym elementem   
 
D = 0 mm
D = 0,1 mm
D = 0,3 mm
D = 0,5 mm
Udźwig nominalny chwytaka [kg]
20
253
247
190
127
15
230
223
173
127
10
200
193
160
123
5
77
73
67
63
3
37
33
32
28

Udźwig jest uzależniony od szczeliny powietrznej pomiędzy nabiegunnikami chwytaka a podnoszonym elementem. Jeśli chropowatość powierzchni ładunku Ra będzie mniejsza od 6,3 μm, to szczelina miedzy chwytakiem a podnoszonym elementem powinna być uwzględniona. Dla zardzewiałych powierzchni po walcowaniu można przyjąć szczelinę w przedziale (0,1-0,3 mm), natomiast dla nierównych porowatych powierzchni szczelinę szacuje się w przedziale (0,3-0,5 mm).

Przed rozpoczęciem pracy należy odszukać zależność procentową udźwigu w funkcji szczeliny powietrznej (krzywe wydajności udźwigu znajdują w instrukcji).

  • gatunku podnoszonej stali (im większa zawartość żelaza, tym większy udźwig: współczynnik wydajności udźwigu dla stali niskowęglowych to 1,0; dla stali wysokowęglowych - 0,90; dla stali niskostopowych - 0,75; dla żeliwa 0,50),

Rozmaite materiały ferromagnetyczne w różny sposób oddziałują z magnesem (mają inne własności magnetyczne). Jedne przyciągane są silniej, a inne słabiej. Zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Dla przykładu czyste żelazo (Armco) przyciągane jest silniej niż stale węglowe, a stale węglowe silniej niż żeliwo.

    Nazwa    
Udźwig nominalny
[kg]
Udźwig dopuszczalny dla danego materiału *)
[kg]
Stal
(niskowęglowa)
Stal
(wysokowęglowa)
Stal
(niskostopowa)
Żeliwo
MIM - 250
250
250
225
187
125
MIM - 350 350 350 315 262 175

*) będzie on udźwigiem dopuszczalnym dla elementu z danego materiału, jeśli nie obniżą go inne czynniki (grubość, jakość powierzchni, kształt).

  • temperatury otoczenia i temperatury podnoszonych elementów (nie może być wyższa niż 80o[C]).

Chwytaki magnetyczne nie są źródłem hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70 [dB].

Ciężar chwytaka: ~6,8 [kg].

Załączniki

Brak załączników.
chwytak magnetyczny, uchwyt magnetyczny, chwytak przemysłowy, magnes dźwigowy, magnes transportowy, magnes podnoszący, chwytnik magnetyczny, do blach, do płyt stalowych, do zawiesi, do ręcznej manipulacji płytami i innymi elementami o płaskim kształcie
 
Proszę czekać! Trwa wczytywanie danych.
 
<